Σπουδές – Εκπαιδεύσεις

Ολοκλήρωσα το πρώτο μου πτυχίο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στη Φιλοσοφική σχολή όπου και συνέχισα στο δεύτερο πτυχίο στο τμήμα Ψυχολογίας ­βαθμός πτυχίου Άριστα ­και απέκτησα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη νομαρχία Αθηνών.

Παράλληλα με τις βασικές σπουδές αλλά και ασταμάτητα από τα πρώτα μου βήματα έχω εκπαιδευτεί και ειδικευτεί στα ακόλουθα:

Στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία ολοκληρώνοντας το τετραετές πρόγραμμα σε επίπεδο Master of arts in Therapy, εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας (European Association of Psychotherapy­ E.A.P), στο Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας Αθηνών.

Στη Συστημική Ψυχοθεραπεία μέσω του κλινικού προγράμματος SANE – System Attachment Narrative Encephalon.® μια προσέγγιση που εμπλουτίζει τη σύγχρονη μετανεωτερική συστημική θεώρηση με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών. Στην ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε συνεδρίες με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Η ολοκλήρωση του οδηγεί σε πιστοποιητικό κλινικής ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας (European Association of Psychotherapy­ E.A.P), στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία .

Στη μέθοδο επανεπεξεργασίας ψυχικού τραύματος EMDR (για ενήλικες, εφήβους και παιδιά), στο Διεθνές Κέντρο Τραυματοθεραπείας (accredited by the EMDR Europe Association) και είμαι πια Accredited Practitioner.

Στη Θεραπευτική Συνθετική Συμβουλευτική στο Κέντρο Συμβουλευτικής & Θεραπείας, επικυρωμένο από το Κεντρικό Σώμα Απονομής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας του Ηνωμένου Βασιλείου, European Diploma in Counseling.

Στην Κλινική Αξιολόγηση και Διάγνωση ενηλίκων, εφήβων και παιδιών στο Thace –The Hellenic Association of Continuing Education και την απόκτηση του επαγγελματικού πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από το Edxcel τον πάροχο αναγνωρισμένων τίτλων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Συστημική Διάγνωση και Αξιολόγηση ολοκληρώνοντας το τριετές Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, πιστοποιημένο Associate Member του Επιμελητηρίου Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας.

Στη Θεραπεία Ζεύγους μέσω του προγράμματος Ειδίκευσης στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία συνδυάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο της τετραπλής προσέγγισης SANE, με τεχνικές και παρεμβάσεις που αφορούν όλες τους τομείς της ζωής του ζευγαριού.

Στη μέθοδο Brainspotting, νευροφυσιολογική θεραπεία ψυχικού τραύματος εκπαίδευση στο Διεθνές Κέντρο Τραυματοθεραπείας.

Παράλληλα έχω παρακολουθήσει πολυάριθμα ετήσια σεμινάρια και βραχύχρονες εκπαιδεύσεις που αφορούν στην Ομαδική Ανάλυση, τη Θεραπεία Gestalt, την Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο πένθος και την απώλεια, από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς.

Ως εκ τούτου, η προσέγγιση που χρησιμοποιώ στην ψυχοθεραπεία έχει στοιχεία σύνθεσης από τις διάφορες αυτές εκπαιδεύσεις καθώς και τη δική μου ψυχοθεραπεία σε περισσότερες της μιας προσεγγίσεις, γιατί θεωρώ πως μόνο μια θεωρία δεν μπορεί να καλύψει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχής.