Λίγα λόγια για εμένα…

Δουλεύω με ενήλικες ατομικά ή σε ομάδες, με ζευγάρια, οικογένειες, και εφήβους.
Ο τρόπος προσέγγισής μου με τα χρόνια είναι το προϊόν μιας σύνθεσης θεωριών και εμπειριών.
Οικογενειακή συστημική ψυχοθεραπεία – SANE, Επανεπεξεργασία ψυχικού τραύματος – EMDR, Εικαστική ψυχοθεραπεία,
Συνθετική συμβουλευτική, Κλινική διάγνωση και αξιολόγηση.