Δ.Μητρόπουλου 14
Νεο Ηράκλειο
3ος όροφος
πλησίον ΗΣΑΠ Νέου Ηρακλείου

6944 796959